Преглед на Студентската научна сесия 2017 г.

Преглед на Студентската научна сесия 2017 г.

На 12.04.2017 г. се проведе Преглед на студентската научна сесия - секция „Правни науки” в две тематични направления „Право и справедливост в съвременното общество” и „Правото и свободата на индивида”. В първото направление взеха участие 10 студенти, а във второто - 7 студенти от различни специалности на Университета. Комисията по оценяване и класиране на представените доклади, състояща се от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели от състава на катедра „Правни науки” и представители на практиката- съдии от Районен и Административен съд –Варна класира на първите три места следните участници:

I място - Елора Димитрова Христова, маркетинг

II място - Димитричка Юриева Ганева, СО

III място - Игорь Алексеевич Севченко, Международен туризъм /на руски/

На всички участници бяха раздадени грамоти, класираните на първите три места бяха наградени с парична награда от Ректора, а класираните на първите две места получават допълнително и специална награда, предоставена със съдействието на г-н Емил Радев, член на Европейския парламент – посещение на Европейския парламент в Брюксел.