Посещение по проект "Гражданско наблюдение" в Апелативен съд

Посещение по проект "Гражданско наблюдение" в Апелативен съд

 На  07. 04. 2017 г. за пореден път студенти от Икономическия университет присъстваха на раглеждане на наказателни дела в Апелативен съд-Варна. Посещенията, огранизирани в изпълнение на подписания между ИУ-Варна и Апелативен съд " Меморандум за сътрудничество и гражданско наблюдение", се посрещат с подчертан интерес от студентите, които наблюдават протичането на реални съдебни процеси и придобиват непросредствени впечатления за приложението на теоретичните знания в практиката. Студентите споделиха благодарността си за предоставената възможност да присъстват на дела с обществен интерес, както и да получат отговори на своите въпроси от действащи магистрати.