Посещение по проект "Гражданско наблюдение" в Апелативен съд

Посещение по проект "Гражданско наблюдение" в Апелативен съд

На 06.04.2017 г. от 11:00 ч. в Апелативен съд - Варна се проведе мероприятие във връзка с подписания между Икономически университет – Варна и Апелативен съд "Меморандум за сътрудничество и гражданско наблюдение". На срещата присъстваха студенти ОКС "бакалавър" специалност МИО; курс първи, адм. група 44 и студенти от специалност "ИБП", адм. група 18.