Юбилейна научна конференция на катедра "Обща икономическа теория" 2017 г.

Юбилейна научна конференция на катедра "Обща икономическа теория" 2017 г.

Уважаеми колеги,

Академичният състав на катедра „Обща икономическа теория“ Ви кани за участие в тържественото честване на 80-тата годишнина на катедрата и провеждането на Юбилейна научна конференция на тема: „ИКОНОМИКА И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ: ПРОБЛЕМИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ”, която ще се проведе на 3 ноември 2017 г. в Икономически Университет – Варна.

С уважение:
проф. д-р. Зоя Младенова 
Ръководител катедра „ОИТ“

доц. д-р. Христо Мавров 
Председател на организационния комитет

Програма на конференцията и заявка за участие на адрес:  Юбилейна  научна конференция - 2017 г.