Програма за Студентската научна сесия, секция "Правни науки"