Информационна кампания по проект "Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Информационна кампания по проект "Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи - студенти, докторанти и дипломирани в най-ранния етап от предприемаческия цикъл  чрез  разработена бизнес идея. В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план.

Крайния срок за подаване на документи е 29.05. 2017 година, вкл.

За повече информация може да прочетете на адрес:

http://www.mi.government.bg/bg/themes/tehnostart-3-nasarchavane-na-inovacionnata-aktivnost-na-mladite-hora-v-balgariya-1788-442.html

Покана от г-н Лъчезар Борисов, зам. министър на икономиката по повод обявения от Министерство на икономиката национален конкурс по проект Техностарт 3.