Проект "Насърчаване на младежкото предприемачество" – II среща

Проект "Насърчаване на младежкото предприемачество" – II среща

Основната цел на проекта е да доведе до подобряване на ефективността на политиките, които стимулират предприемаческата активност и младежкото предприемачество в България, като предостави платформа за конструктивен диалог между младите хора в страната и представители на отговорните за тези политики национални и местни институции.

В проекта участие могат да вземат: Младежи на възраст между 19 и 30 години от всички градове в България, които проявяват интерес към политиките за насърчаване на предприемачеството и подобряване на условията за стартиране и развитие на бизнес.

Основните дейности по проекта са обособени в три потока. В рамките на Поток 1 през ноември 2016 г. ще бъдат проведени три еднодневни Национални младежки срещи в градовете София, Пловдив и Варна, по време на които младежи от цялата страна ще генерират първите си идеи за реформиране на предприемаческите политики в България. През пролетта на 2017 г. ще бъде проведен Поток 2, в рамките на който ИИП ще организира три двудневни форума за структурен диалог в същите градове с цел конкретизиране на предложените от младежите идеи и представянето им пред представителите на отговорните институции на местно равнище. В рамките на Поток 3 се предвижда провеждането на еднодневен Заключителен форум за структурен диалог в София с представители на всички национални институции, на който ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството. Финалният документ, съдържащ конкретните предложения за реформи, ще бъде представен пред ресорните комисии в Народното събрание.

Проектът се изпълнява от Институт за икономическа политика и е финансиран по Програма "Еразъм+", КД3 Структурен диалог.

Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация на https://goo.gl/VvA4w5

Очакваме ви на 19 април 2017 г. в зала 116 от 09:30 ч. до 17:00 ч.

 *За повече информация по проекта, моля, посетете страницата на ИИП: www.epi-bg.org или ни пишете на ел. поща: epi@epi-bg.org и се обадете на тел.: 02 952 29 47