Дати за изпити на студентите, заминаващи на учебно-тренировъчна практика в чужбина

Дати за изпити на студентите, заминаващи на учебно-тренировъчна практика в чужбина 
м. май 2017 г.
Департамент “Езиково обучение”
Катедра “Славянски езици”
ПРЕПОДАВАТЕЛИ КАБИНЕТ ДАТА ДЕН ЧАС
1 Доц. д-р Анастасия Кондукторова   каб.225а 16.05.  вторник 10 12.00 ч
2 Доц. д-р Владимир Досев  каб. 229б 16.05.  вторник 10 12.00 ч
3 Ст. пр. Миглена Маринова  каб.225г 19.05. петък 15 17.00 ч
4 Ст. пр. Светлана Тодорова каб.508 16.05.  вторник 10 12.00 ч
5 Ст. пр. Маргарита Попова каб.508 15.05. понеделник 13.30 15.30 ч
6 Ст. пр. Елена Пенчева каб.508 16.05. вторник 14 16.00 ч
7 Пр. Анелия Герчева каб.225г 15.05. понеделник 11 13.00 ч 
8 Хон .доц. д-р Н. Черняева,
Хон. ст .пр. М. Тодорова,
Хон.ст. пр. Св. Гроздева
каб.225г 16.05.  вторник 13 15.00 ч