Поради обективни причини часа на лекцията е променен от 16:15 на 11:15

Поради обективни причини часа на лекцията е променен от 16:15 на 11:15