Изборни дисциплини за учебната 2017/2018 г.

Уважаеми студенти от първи, втори и трети курс,

до 02.04.2017 г. (нов краен срок 18.04.2017 г.) имате възможност да направите избор на учебните дисципини, които да изучавате през следващата учебна година през зимен и летен семестър на учебната 2017/2018 г.

Катедра "Икономика и управление на търговията" съвместно с катедра "Международни икономически отношение" предлага като възможност във втори курс на всички специалности (без спец. "Информатика") през летния семестър, да се изучава изборната дисциплина "Въведение в търговията".

Останалите изборни дисциплини по курсове и семестри за катедра "Икономика и управление на търговията" са:

3 курс зимен семестър (настоящия 2-ри курс):
Бизнес комуникации
Психология на търговията
Потребителско поведение
Социология на пазара

3 курс летен семестър (настоящия 2-ри курс):
Борсова търговия
Търговия с индустриални продукти
Търговия с интелектуални продукти

4 курс зимен семестър (настоящия 3-ти курс):
Хотелиерство и ресторантьорство
Търговия с недвижими имоти
Външна търговия
Електронна търговия

4 курс летен семестър (настоящия 3-ти курс):
Продуктов мениджмънт
Цени и ценообразуване
Търговска реклама
Управление на продажбите

Информация и кратка анотация на всяка една от посочените изборни дисциплини може да откриете на страницата на ИУ-Варна тук.