Ден на магистърско обучение към катедра "Икономика и управление на строителството" - 2017 г.