Студенти икономисти от Икономически университет – Варна заедно с ас.Диана Димитрова посетиха затвор Варна

Студенти икономисти от Икономически университет – Варна заедно с ас.Диана Димитрова посетиха затвор Варна

Днес 14.03.2017г. студенти 1 курс, ОКС“Бакалавър“ от Икономически университет-Варна посетиха затвор –Варна. Посещението е част от обучението по дисциплината „Основи на правото“ и е в изпълнение на Договор за сътрудничество между висшето училище и Затвор Варна.

Целта на мероприятието е студентите да придобият реална представа за приложението в практиката на изучаваните от тях наказателноправни институти, процесуалното реализиране на наказателната отговорност, както и особености при привеждане в изпълнение на осъдителната присъда.

Началникът на затвора Йордан Йорданов запозна студентите със спецификите при изпълнението на наказанието лишаване от свобода и бяха  дискутирани въпроси свързани с наказанията в българската санкционна система.