РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР"

ВСИЧКИ ЗАЯВЛЕНИЯ СА ОДОБРЕНИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТЕЗИ С НОМЕРА:100341, 100549, 102827, 99547, 100516, 100367, 102245, 102303, 102795, 97072, 100496, 102363, 100738

НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ СА ТЕЗИ ОТ СПЕЦСЕМИНАРА

ЗА ОКС"МАГИСТЪР"

ВСИЧКИ ЗАЯВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ СА ОДОБРЕНИ

НАУЧНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ СА ТЕЗИ ОТ ДИПЛОМАНТСКИТЕ СЕМИНАРИ

ОТ КАТЕДРАТА