Проучване на текущата активност в сътрудничеството между академичния сектор и бизнеса

Проучване на текущата активност в сътрудничеството между академичния сектор и бизнеса

Уважаеми Колеги,

В края на 2015 г. Икономически университет - Варна се присъедини към международната мрежа EURAXESS, чийто основен фокус са безплатни услуги в ползва на учени и изследователи.

В момента, в рамките на свой проект EURAXIND, EURAXESS проучва текущата активност в сътрудничеството между академичния сектор и бизнеса наред с целта да получи информация за институционалните потребности в областта на това сътрудничество. 

Вашата обратна връзка е крайно необходима, за да получи EURAXESS пълна и ясна картина за своите дейности в областта на сътрудничеството на академичния сектор с бизнеса.

Затова се обръщаме с молба към Вас да попълните въпросника до 31 март 2017 г.

Въпросник за изследователи, които понастоящем работят в академичния сектор е достъпен на следния адрес и неговото попълване ще Ви отнеме около 20 минути.

EURAXIND е действие за подкрепа по програмата Хоризонт 2020, чиято цел е да гарантира, че мрежата EURAXESS, осигуряваща услуги на изследователите и техните работодатели, подобрява своя портфейл от услуги и връзки с бизнеса.

За постигането на тази цел проектът идентифицира нуждите на фирмите и на изследователите и се опитва да действа като връзка между тези две страни.

Проектът също така ще развие онлайн инструменти, за да подпомогне изследователите да изградят кариери и в други сектори в допълнение към академичния и ще разработи резюме на необходимите умения на изследователите съобразно вида на тяхната работа.

Повече информация за проекта  можете да намерите на адрес: cordis.europa.eu.