Въпросник за държавен изпит на специалност "Глобален търговски бизнес" ОКС "магистър"

Уважаеми колеги,

актуални за лятната държавна изпитна сесия на учебната 2018/19 г. през м. юни 2019 г. са два въпросника в зависимост от годината на приемане за обучение в ОКС "Магистър". Въпросниците включват проблеми изучавани в специализиращите дисциплини, включени в учебния план:

1. Въпросник за комплексен държавен изпит на специалност „Глобален търговски бизнес“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ само за студенти, които са приети ЗА учебната 2018/2019 г.  и по учебен план са изучавали дисциплините „Омниканална търговия“ и „Международен логистичен мениджмънт“. Изтегли тук.

2. Въпросник за държавен изпит на специалност „Глобален търговски бизнес“ за образователно-квалификационна степен „Магистър“ само за студенти, които са приети ПРЕДИ учебната 2018/2019 г.  и по учебен план са изучавали дисциплините „Управление на риска в търговията“ и „Съвременни форми на търговски бизнес“. Изтегли тук.