ВАЖНО ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД 3 К. ЗА СТУДЕНТИТЕ СК-РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ОКС"БАКАЛАВЪР"