Дни на магистърско обучение в ИУ-Варна от 27.03 - 20.04.2017 г.

Дни на магистърско обучение в ИУ-Варна от 27.03 - 20.04.2017 г.

ЦЕНТЪР ЗА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

обявява

ДНИ НА МАГИСТЪРСКО ОБУЧЕНИЕ

в периода 27.03 - 20.04. 2017 г.

  • Презентация на условията за кандидатстване и прием на студенти в ОКС "магистър" за учебната 2017/2018 г.
  • Представяне на магистърските специалности и формите на обучение, предлагани от отделните катедри в Икономически университет - Варна.
  • Представяне на възможностите за реализация на студентите, придобили ОКС "магистър".

График за провеждане на Дни на магистърско обучение

Водеща катедра

Магистърска специалност

Дата

Начален час

Зала

Колеж по туризъм

27.03 13.30 ч. Корпус 2
ИУ-Варна

Финанси

Публични финанси
Банков мениджмънт
Корпоративни финанси
Финанси и иновации

28.03

29.03

12.30 ч.

12.30 ч.

2-219

301

Международни
икономически отношения

Международен бизнес

28.03

13.30 ч.

2-219

Икономика и управление
на строителството

Строително предприемачество;
Недвижими имоти и инвестиции;
Бизнес икономика;
Управление на проекти

29.03

15.00 ч.

446

Информатика

Бизнес информационни системи;

29.03

10.20 ч.

51

Информатика
Computer Science (на английски език)

31.03

10.20 ч.

433

Маркетинг

Управление на продажбите и мърчандайзинг
Реклама и медийни комуникации
Корпоративен маркетинг
Комуникации и бизнес развитие

29.03

15.00 ч.

323

International Business and Management
(на английски език)

31.03

13.30 ч.

128

Икономика и организация
на туризма

Международен туристически бизнес

30.03

09.15 ч.

2-315

Аграрна икономика

Аграрен бизнес
Бизнес консултиране

30.03

13.30 ч.

222

Обща икономическа теория

International Business and Economics
(на английски език)

31.03

13.30 ч.

128

Стокознание

Качество и експертиза на стоките

03.04

13.30 ч.

2-127

Управление и администрация

Мениджмънт на организациите;
Мениджмънт на човешките ресурси;
Публичен мениджмънт и административна власт

05.04

16.15 ч.

301

Икономика и управление
на търговията

Глобален търговски бизнес

07.04

10.00 ч.

2-311

Индустриален бизнес

Корпоративен бизнес и управление
Логистичен мениджмънт

11.04

13.30 ч.

2-311

Социални и хуманитарни науки

Социални изследвания и консултиране

13.04

10.00 ч.

116

Счетоводна отчетност

Счетоводство и контрол

20.04

14.00 ч.

446


Допълнителна информация относно приема в ОКС "магистър":
Икономически университет – Варна, Център
за магистърско обучение
бул. “Княз Борис I” 77, ет. I, ст. 114, тел.: 052/ 830 806; 0885/637 600
e-mail: cmo@ue-varna.bg