Резултати от конкурса за избор на лого на катедра "ОИТ"

Катедра „Обща икономическа теория” проведе конкурс за избор на лого на катедрата, в рамките на който бяха получени предложения от 20 участници.

На катедрено заседание на 17.02.2017 г. катедра „Обща икономическа теория” избра победител в конкурса за лого: Ана Йорданова Грудева.

Благодарим на всички участници и им пожелаваме бъдещи успехи!

Катедра „ОИТ“