Нови възможности за стаж

Център Иновации и развитиеУважаеми колеги,

Екипът на Център "Иновации и развитие", при Икономически университет - Варна, Ви предлага възможност да се включите в стажантска програма за провеждане на практическо обучение за позициите „Асистент маркетингови изследвания“ и  „Асистент дигитални комуникации“.

Изисквания:

 • Да сте студент в ИУ-Варна;
 • Да умеете да определяте приоритети, ефективно да организирате свободното от учебни занятия време;
 • Да притежавате добри комуникационни умения;
 • Да имате добра компютърна грамотност (MS Office, Internet);
 • Да умеете да работите в екип;
 • Предимство е владеенето на чужди езици.

Ние предлагаме:

 • Въвеждане в спецификата на дейността на Център "Иновации и развитие";
 • Възможност да придобиете опит за работа в иновативен творчески екип;
 • Запознаване със спецификата на провеждане на маркетингови изследвания;
 • Умения за събиране на първични данни чрез анкети и интервюта;
 • Умения за обработка, анализ и презентиране на данните от проведени проучвания;
 • Изграждане на умения за организиране на различни видове събития;
 • Умения за комуникация с различни аудитории;
 • Запознаване с дейността на програми от тип „бизнес симулатор“ и blended learning;
 • Гъвкаво работно време. Вие ще изпълнявате поставените задачи в свободното си време (извън учебната ангажираност в ИУ-Варна), съгласно разработен от Вас график за съответния месец според Вашите ангажименти.

Основни задължения и отговорности:

 • Подпомагане работата на Център "Иновации и развитие" при реализация на проектите, по които работи;
 • Комуникация с различни аудитории при провеждане на планираните проучвания и събития;
 • Събиране на първична информация чрез анкети, интервюта и обработка на данните;
 • Участие в организирането, подготовката и провеждането на събития, организирани от ЦИР в Икономически университет - Варна;
 • Участие в работата на програмите от тип „бизнес симулатор“;
 • Спазване на конфиденциалност.

Необходими документи:

 • Автобиография по образец;
 • Мотивационно писмо.

Стажантите, които успешно са приключили Стажантската програма към ЦИР при Икономически университет - Варна ще получат служебна бележка за проведено практическо обучение.

Можете да кандидатствате по обявата, като изпратите автобиография
и мотивационно писмо на e-mail: office@centre4inno.org

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 12.03.2017 г.


За допълнителна информация:
Владимира Недялкова
Специалист Маркетинг и реклама
Център "Иновации и развитие"
Мобилен тел.: 0894 692 699