Курс за Аниматори

Курс за Аниматори

Центърът за професионално обучение при Икономически университет – Варна, катедра „Физическо възпитание и спорт“ организират съвместно със Сдружение с обществено полезна дейност „БРАН“, гр. Варна курс за Аниматори. Курсовете са подходящи за ученици, студенти и работещи лица. Курсът се провежда в Икономически университет – Варна, базата на сдружение „БРАН“ и плувен комплекс „Приморски“ гр. Варна. Курсистите ще се обучават от професионални преподаватели и инструктори.

Участниците в курса ще придобият знания и умения като:

  • Аниматори по конна езда.
  • Аниматори по водно спасяване.

Участниците в курса ще придобият специфични умения по сигурност и безопасност за работа в туристическите организации; комуникативни и артистични способности за работа с туристите; оцеляване в градска и извънградска среда. 

 В практическите упражнения се предлагат решаване на казуси, видеофилми, упражняване на модерация, практикуване на спортни активности, разработване на анимационни продукти.

Благодарение на получените знания и умения по анимация, участващите в обучението могат да се развият успешно като аниматори. 

Завършелите курса по Анимация в туризма могат да участват в разработването и практическата реализация на специализирани (анимационни) програми; могат да изпълняват дейности по организиране и провеждане на разнообразни прояви за и с туристите за насърчавенето им към активен и целесъобразен начин за прекарване на ваканцията. По съдържателен обхват тези програми са в областта на спорта и двигателните активности, общуването, образованието, творчеството, откривателството, психическото и физическото разтоварване.

Цената на курса 650 лв.

Кандидатстването се извършва със следните документи:

Студентската книжка (копие от първа и втора страница), когато лицето е студент от Икономически университет - Варна

Копие на диплома за висше или средно образование, когато лицето не е студент от Икономически университет - Варна

Заявление по образец

Записването на специализантите се извършва при формиране на група с минимален брой 7 души до 10 март 2019 г. при представяне на следните документи:

Именник (получава се от кабинет 214)

Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК

IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
BIC: STSABGSF
трите имена, наименование на квалификационни курс: курс при ЦПО, Аниматори

Две снимки (за курс - 1 снимка)

Изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ


 

За допълнителна информация

Мариана Гегова

каб. 214

Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393; 0882 164 859

Email Email: lifelonglearning@ue-varna.bg

Работно време

08:00 - 16:30 ч.