Временен достъп до научната база данни Business Source Ultimate на EBSCO

„Business Source Ultimate“ е колекция, която съдържа над 3500 периодични издания в основни икономически дисциплини: счетоводство, администрация, банково дело, икономика, финанси, човешки ресурси, мениджмънт, маркетинг, продажби, както и хиляди допълнителни материали в пълен текст, като икономически доклади по страни, SWOT анализи, фирмени профили и др. Потребителите имат достъп както до историческа информация, така и до най-актуалните тенденции, които подпомагат научната дискусия за бъдещото развитие и промените в света на бизнеса и икономиката.

Достъп през сайта на ИУ - Варна, секция Библиотека / Ресурси / Електронни бази / EBSCO / EBSCOhost Web / Business Source Ultimate