Наши студенти с призови места в Студентската научна сесия на Технически университет – Варна

В началото на месец април 2017 г. се проведе традиционната Студентска научна сесия на Технически университет – Варна. В нея взеха участие студенти от цяла България, които имаха възможност да покажат и премерят своите знания в различни направления. Официални гости на конференцията бяха ректорът на Технически университет – Варна – проф. д-р. инж. Росен Василев и г-жа Яна Вангелова – председател на Националното представителство на студентските съвети.

Студенти от Икономически университет – Варна грабнаха призовите места в секция „Индустриален мениджмънт“. На първо място бе отличен докладът на Петър Петър (спец. “Банков мениджмънт”) на тема “Банковите бизнес модели - тенденции и перспективи”, а второ място зае доклад на тема “Дигиталната икономика в България – текущи тенденции и перспективи”, разработен от студентите Антонио Хаджиколев (спец. “Информатика) и Глория Станчева (спец. “Мениджмънт на човешките ресурси”).

Икономически университет – Варна изказва своите поздравления към студентите и им пожелава бъдещи успехи в сферата на науката!