Информация за резултатите от първо класиране ОКС "бакалавър"

Информация за резултатите от първо класиране ОКС "бакалавър"

Резултатите от първо класиране на ОКС „бакалавър”
ще бъдат обявени в 13:00 ч. на 07.07.2017 г.

Записването на новоприетите студенти ще стартира след 13:30 ч. на 07.07.2017 г.