Възможност за едномесечен стаж в Информационния център на ЕС

Информационният център на ЕС приема на едномесечни стажове студенти от специалностите Eвропеистика, Право, Международни отношения, Политология, Публична администрация, Икономика, Стопанско управление, Културология и други подобни специалности обучаващи се в български или чуждестранни университети.

Добро владеене на английски език е задължително условие за кандидатите.

За да бъде  разгледана кандидатурата за стаж в Информационния център на ЕС, студентът трябва да представи следните документи:

- Европейски формат на автобиография;

- Мотивационно писмо: в него студентът трябва да посочи и месеца през 2017г., в който би желал да стажува в Информационния център.

Документите трябва да бъдат изпратени по e-mail на адрес: infocentre@evropa.bg в срок до 31 януари 2017 г.

Стажантската програма е с образователна цел, като на взелите участие в нея студенти ще бъде издаден сертификат в края на програмата.

Центърът не предлага заплащане на стажа.  

Програма за стажа

Координати за връзка:

Dilyana Pavlova

cid:image001.png@01CE62D2.2742DA70
Information Centre of the EU

124 Rakovski Str.
1000 Sofia/Bulgaria
+359 2 933 52 58
infocentre@evropa.bg

Website: http://ec.europa.eu/bulgaria