Лятно училище за студенти и докторанти "Business and Competitive Intelligence for Entrepreneurship"

Лятно училище за студенти и докторанти "Business and Competitive Intelligence for Entrepreneurship"

Във връзка с участието на ИУ-Варна в проект по ERASMUS+ "Business and Competitive Intelligence for Entrepreneurship", всеки от участващите университети-партньори трябва да излъчи по десет представители-студенти. ИУ-Варна е поел ангажимент за 10 студенти с бизнес профил. Участниците могат да бъдат студенти в ОКС "бакалавър", ОКС "магистър" или докторанти.

Критерии за подбор на студенти:

Участие в 5-дневни тренинг модули по Бизнес разузнаване – чрез онлайн платформата на проекта (интерактивни ресурси и уебинари), както и в 6-дневна интензивна програма (Лятно училище през месец септември в ИУ-Варна)


Етапите за подбор на студенти включват:

1. Попълване на онлайн въпросник, свързан с предприемачеството → 30% от крайния резултат;
2. Изпращане на автобиография и мотивационно писмо:

  • Предишен научен или практически опит в областта на предприемачеството се счита за предимство → 10% от крайния резултат;
  • Мотивация → 40% от крайния резултат;

3. Владеене на английски език – оценено в предходните етапи, както и по време на финалното интервю → 20% от крайния резултат.
Важни срокове:

  • Първи и втори етап (попълване на въпросника и изпращане на автобиография и мотивационно писмо): 15.01.2017 г.
  • Трети етап (интервю): между 23.01. и 27.01.2017 г.
  • Крайни резултати: между 28.01. и 31.01.2017 г.

Повече информация за проекта: http://cien.ase.ro/
Кандидатствайте на: http://cien.ase.ro/how-to-apply/

Лица за контакт в ИУ-Варна:
Доц. д-р Валентина Макни (ръководител проект)
e-mail: valentina.makni@ue-varna.bg
тел. 0882 164626
докт. Цанко В. Иванов (координатор проект)
e-mail: tsanko_ivanov@ue-varna.bg
тел. 0883 461658

Лятно училище за студенти и докторанти