Студентска олимпиада по Микроикономика, организирана от катедра „ОИТ“

                   

На 12 декември 2016 г. в Икономически университет – Варна се проведе 8-та традиционна студентска олимпиада по Микроикономика, организирана от катедра „ОИТ“. В олимпиадата участваха 54 студенти (първи курс) от 14 специалности, изучаващи дисциплината Микроикономиката през текущия зимен семестър.

Участниците  в олимпиадата трябваше да се справят с решаването на тест и два комплексни казуса, включващи всички изучавани теми по Микроикономика.

Комисия в състав доц. д-р. Калоян Колев (председател), гл. ас. д-р Татяна Иванова, гл. ас. д-р Вениамин Тодоров, гл. ас. д-р Александър Тодоров, гл. ас. д-р Свилена Михайлова и ас. Силвия Братоева-Манолева определи следните победители:

Първо място: Анелия Стефанова Недева (спец. СФ)

Второ място: Берил Веселинов Александров (спец. СФ)

Трето място: Емили Светозарова Калпакова (спец. Мениджмънт)

 

Благодарим на всички участници и им пожелаваме успешна първа студентка сесия!

Катедра „ОИТ“