Участие на проф.д-р Зоя Младенова Третата национална конференция по Политическа икономия в България на тема „Политическата икономия в България в началото на XXI век“

На 29-30 септември 2016 г. в Русенския университет „А. Кънчев“ се проведе Третата национална конференция по Политическа икономия в България на тема „Политическата икономия в България в началото на XXI век“. В нея участие с доклад под заглавие „Персоналното „пътешествие“ към политическата икономия в България в началото на XXI век: избор измежду два пътя“, изнесе проф. Зоя Младенова. Конференцията премина при значителен интерес. Пленарното заседание се проведе на 29.09.16 г. Изнесени бяха два основни доклада от проф. В. Тодоров от ИИИ при БАН и от проф. Св. Тошкова, Ръководител на кат. „Политическа икономия“ към УНСС. Докладът на проф. З. Младенова също бе включен в пленарната сесия. На 30.09.16 г. се проведоха заседания по секции. В центъра на вниманието бе възродения интерес към Политическата икономия в България от началото на новия век. Следва да се припомни, че Първата национална конференция по Политическа икономия в България след началото на демократичните промени бе организирана в ИУ – Варна, от катедра „ОИТ“ през 2007 г. във връзка с отбелязваните но 70-та годишнина от основаването на катедрата. Темата на конференцията бе „Политическата икономия – минало или бъдеще на икономическата теория“.