Участие на проф.д-р Зоя Младенова в международна конференция на тема “Teaching Economics in the Twenty-first Century”

Професор  Зоя Младенова взе участие в международна конференция на тема “Teaching Economics in the Twenty-first Century”, която се проведе в Берлин на 26-28 ноември 2015 г. Конференцията бе организирана от Berlin School of Economics и ред международни организации, сред които Световната асоциация по Икономикс (World Economics Association). В нея участие взеха над 300 икономисти от Европа и Америка. Фокусът бе върху реформата в преподаването на икономикс след последната глобална криза. Пленарните доклади бяха изнесени от проф. Р. Скиделски и проф. Ш. Доу от Великобритания. Докладът на проф. Младенова бе на тема “The Relevance of Economics: The Special Case of a Transition/Post Transition Country” и той предизвика определен интерес.