Групови консултации

В отговор на посъпили запитвания от студенти ще се проведат следните групови консултации по дисц. "ЛААГ":

  • 15.12.2016 г. от 08:15 до 10:15 в каб. 421
  • 16.12.2016 г. от 09:15 до 11:15 в каб. 421