Заплащане на семестриална такса и срокове за записване за учебната 2019/2020 г.

Заплащане на семестриална такса и срокове за записване за учебната 2019/2020 г.

ОКС "бакалавър"

Зимен семестър

 • Заплащане
  - дистанционно обучение - до 24.09.2019 г.
  - редовно обучение - до 18.09.2019 г.
   
 • Заверяване (заверяването на студентските книжки, лични карти, както и издаването на уверения ще се извърши по график за всяка специалност, курс и група чрез груповите отговорници:
  - дистанционно обучение – от 24.09.2019 г.
  - редовно обучение – от 19.09.2019 г.

Летен семестър

 • Заплащане
  - дистанционно обучение - до 31.01.2020 г.
  - редовно обучение - до 31.01.2020 г.
   
 • Заверяване (заверяването на студентските книжки, лични карти, както и издаването на уверения ще се извърши по график за всяка специалност, курс и група чрез груповите отговорници):
  - дистанционно обучение – от 03.02.2020 г.
  - редовно обучение – от 24.02.2020 г.

ОКС "магистър"

Зимен семестър

 • Заплащане
  - редовно, задочно и дистанционно обучение - до 04.10.2019 г.
   
 • Заверяване на студентски книжки:
  - редовно, задочно и дистанционно обучение – от 04.10.2019 г.

Летен семестър

 • Заплащане
  - редовно, задочно и дистанционно обучение - до 31.01.2020 г.
   
 • Заверяване на студентски книжки:
  - редовно, задочно и дистанционно обучение - от 31.01.2020 г.

По-ранното заплащане на семестър е наложително поради извършени промени в сроковете за подаване на данни към Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, на основание писмо с изх.№ 9104-11/26.01.2017 г. на МОН.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, меню "Студенти".

Банка ДСК
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр:
Икономически университет - Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента