Осъществена мобилност с цел преподаване на доц.д-р Калоян Колев в School of Political Sciences "Cesare Alfieri", University of Florence (Италия)

През месец април, 2016 г. доц. д-р Калоян Колев осъществи мобилност с цел преподаване в School of Political Sciences "Cesare Alfieri",  University of Florence (Италия). Университетът е с почти 700 годишна история, в структурата си включва 12 факултета и училища, и обучава над 60,000 студенти.

Основна цел на мобилността беше изнасянето на кратък курс лекции на тема “Behavioral approach to economic development and development policy” пред студенти в магистърска програма по „Регионално развитие и управление“. В лекциите беше представен налагащия се в последното десетилетие поведенчески подход към анализа на бедността и развитието, както и възможните алтернативи към ортодоксалните икономически политики.

По време на посещението си във Флоренция, доц. Колев се срещна и с колеги-преподаватели от университета, с които бяха обсъдени общите проблеми на обучението на студентите, както и възможностите за бъдеща съвместна научно-изследователска работа в сферата на поведенческия икономикс.