Осъществена мобилност с цел преподаване на гл. ас. д-р Алкесандър Тодоров по покана на проф. д-р Хенрик Егберт от Висше Училище Анхалт, Бернбург, Германия.

През май 2016 г. гл. ас. д-р Алкесандър Тодоров осъществи мобилност с цел преподаване по покана на проф. д-р Хенрик Егберт от Висше Училище  Анхалт, Бернбург, Германия.

Разработеният от гл. ас. д-р Александър Тодоров курс от лекции включваше два модула. Първият модул бе проведен със студенти на ниво бакалавър в различни икономически специалности в рамките на дисциплината „Икономическа политика“, която се предлага на студенти от втори курс. Тематично модулът бе посветен на теорията на монополните пазари. Вторият модул бе проведен със студенти на ниво магистър в специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“ в рамките на дисциплината „Управленски икономикс“. Тематично модулът бе посветен на теорията на олигополните пазари и стратегическото поведение.

Освен преподавателската ангажираност бяха проведени работни срещи със студенти от ВУ Анхалт, на които им предстои мобилност по Еразъм или имаха интерес от програмата. Ползотворни бяха и срещите с колеги от катедрата по Икономикс и от катедрата по Управление към ВУ Анхалт. Разговорите бяха насочени, както към опознаване на различните образователни системи и начините на преподаване, така и към евентуални бъдещи съвместни проекти.