Връчване на годишните финансови награди от Фонд на ЦИПНИКТ

Връчване на годишните финансови награди от Фонд на ЦИПНИКТ

Уважаеми колеги,

За нас е удоволствие да Ви поканим на тържеството по връчване на петите Годишни награди от учредения в ЦИПНИКТ "Фонд за финансово подпомагане на талантливи студенти".

Тържеството ще се проведе на 5 декември (сряда) от 13:00 часа в Зала 1 на ИУ-Варна.

Ще бъдат връчени една поименна награда "Моис и Илко Ескенази" и няколко от "Фонд на ЦИПНИКТ за финансово подпомагане на талантливи студенти".

Наградите на номинираните студенти ще връчи Ректора на ИУ-Варна – проф. д-р Пламен Илиев.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!