Информация за кандидатстване за стаж в Банка ДСК

На проведената на 10 ноември 2016 г. среща с ръководителя на направление "Корпоративно банкиране" на Банка ДСК г-н Боян Стефов беше представена Програмата за стажантска практика "Банка ДСК в търсене на таланти", в рамките на която през 2017 г. се предвижда наемането на над 100 млади таланти в направленията корпоративно банкиране, управление на риска, банкиране на дребно и клонова мрежа.

Натиснете ТУК, за да се запознаете с вакантните позиции, сроковете за кандидатстване, необходимите документи, както и e-mail адресите за изпращане на документите за кандидатстване*.
* В поле "относно" / "subject" на електронното писмо се попълва текст InternshipsUEVarna

галерия от събитието