Указания за провеждане на задължително практическо обучение за студентите от спец. "Маркетинг"

Указанията за провеждане и защита на задължително практическо обучение за студентите от трети курс спец. „Маркетинг“ през учебната 2016/2017 година са достъпни тук.

Обръщаме внимание, че предварителната регистрация на стажантската позиция чрез попълване на следния формуляр е задължителна. В срок до 10 дни след регистрацията стажантите следва да получат одобрение по e-mail от академичния наставник, отговарящ за тяхната административна група.

Отговорниците са:

Гл. ас. д-р Свилен Иванов (svilen.ivanov@ue-varna.bg) – за гр. 45

Гл. ас. д-р Ваня Кралева (vanya.kraleva@ue-varna.bg) – за гр. 46 и 47

Ас. д-р Дарина Павлова (darina.pavlova@ue-varna.bg) – за гр. 48 и 49

Ас. Виктория Станчева (vstancheva@ue-varna.bg) – за гр. 50

При възникнали въпроси може да се обръщате към тях.