Записване за квалификация "Мениджмънт в рекреацията СПА и Уелнес"

Записване за квалификация "Мениджмънт в рекреацията СПА и Уелнес"

По време на обучението в квалификация "Мениджмънт в рекреацията, СПА и Уелнес" се акцентира върху теоретичната и практико-приложната подготовка в областта на мениджмънта, развитие на професионални и ключови компетенции за управление на необходимите ресурси и разработване на рекреационни, СПА, уелнес и спортни продукти и услуги.

А след това накъде?

Възможностите за реализация са:

  • Мениджъри на фитнес, СПА, уелнес и рекреационни центрове в туристически дестинации и такива от градски тип
  • Мениджъри в държавни, частни и международни организации – комитети, асоциации, клубове
  • Ръководители на аутсорсинг организации за предлагане на консултантски услуги за превенция на здравето, разработване на рекреационни програми и др.

Предлагат се и други възможности за включване в програмите: Рекреология и Уелнес мениджмънт 

Заявление Изтегли Заявление за записване Document

 

За допълнителна информация

Мариана Гегова

 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393 ; 0882 164 859

Email Email: lifelonglearning@ue-varna.bg

Работно време

08:00 - 16:30 ч.