СЪОБЩЕНИЕ ЗА МАГИСТРИ СПЕЦ."СК"

УВЕДОМЯВАМЕ СТУДЕНТИТЕ МАГИСТРИ РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 5 КУРС, ЧЕ МОГАТ ДА СИ ПОЛУЧАТ СТУДЕНТСКИТЕ КНИЖКИ ОТ КАБ. Н-110 В СРОК ДО 3.11.2016 Г. СЛЕД ТАЗИ ДАТА ТЕ ЩЕ БЪДАТ В ЦМО СТАЯ 114!

ОТ КАТЕДРАТА