Дати за неположени изпити от учебната 2015/2016 г.

Дати за неположени изпити от учебната 2015/2016 г.

         1. Студентите, които миналата година са били на лекции при проф.д-р В.Владимиров ще бъдат изпитвани от доц.д-р Христо Мавров /виж таблицата с датите по-горе/.

        2. Студентите, които миналата година са били на лекции при доц.д-р К.Николова ще бъдат изпитвани от проф..д-р З.Младенова /виж таблицата с датите по-горе/.