Семинар за разработване на дипломни работи и провеждане на комплексен държавен изпит на студентите от специалност "Икономика на търговията"

Уважаеми студенти!

На 12 октомври 2016 г. от 12,00 часа в кабинет Н-106 ще се проведе семинар за разработване на дипломни работи и провеждане на комплексен държавен изпит за специалност "Икономика на търговията" ОКС " бакалавър ".