Конкурс "Годишни финансови награди за студенти от катедра Информатика на ИУ-Варна"

Конкурс "Годишни финансови награди за студенти от катедра Информатика на ИУ-Варна"

За поредна година Центърът за изследване и прилагане на нови инфирмационни и комуникацинни технологии (ЦИПНИКТ) открива процедура за кандидатстване на изявени студенти от специалности "БИС", "Информатика", "Информатика и компютърни науки", "Мобилни и уеб технологии" и "Computer science (англ. ез.)", за лауреати на поименна награда „Моис и Илко Ескенази“ и две награди от Фонд за подпомагане на талантливи студенти към ЦИПНИКТ.

Наградите са финансови и се връчват ежегодно на студенти от втори или по-горен курс от посочените специалности, показали отлични резултати в обучението и доказани постижения в изследователската и приложна дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии. Условията за участие на кандидатите за двете награди могат да се изтеглят с клик на мишката върху линковете към имената на наградите (по-горе), придружени с прикачен файл.

Всички документи по кандидатстването се изпращат на e-mail i-center@ue-varna.bg или се представят лично на офис мениджъра в кабинет 62 на територията на Тестовия център.

Крайният срок за подаване на документи е 27.11.2018 г. Селекцията на кандидатите се извършва по процедура, утвърдена от Експертния съвет на ЦИПНИКТ. Имената на номинираните кандидати се обявяват не по-късно от 30.11.2018 г.

Финансовите награди се връчват от Ректора на университета на специално събитие преди студентския празник.

За повече информация:
х. ас. докт. Петя Петрова 
/Офис мениджър, ЦИПНИКТ/
Тел. 0882 16 5678