Катедра "Правни науки" провокира студенти с проект "Младите и правосъдието"

Катедра "Правни науки" провокира студенти с проект "Младите и правосъдието"

Студентите, изучаващи правни дисциплини в Икономически университет – Варна, ще участват в общ проект на Катедра „Правни науки“ на ИУ-Варна и Окръжен съд Варна (ВОС) под мотото „Младите и правосъдието“.

Месец преди началото на зимния семестър на академичната 2016/2017 г. бе подписан договор между ИУ-Варна и ВОС за съвместни дейности, които да повишат правната култура и познания на студентите. Катедра „Правни науки“ планира редица инициативи, които обединяват теория и практика в областта на правото. Студентите, които изучават правни дисциплини още от първи курс, ще имат възможност да присъстват на съдебни заседания в Окръжен съд Варна, да следят различните типове дела през семестъра и да ги обсъждат с ръководител на семинарните занятия по правни дисциплини. Преките впечатления от работата на съда ще бъдат поводи за дебати по юридически теми, които ще провокират студентите-икономисти и за научни разработки. Ще им бъде дадена възможност за изготвянето на доклад в секция „Правни науки“ и участие в преглед на студентско научно творчество по тема, свързана с разглежданите съдебни дела.

В рамките на проекта студентите ще се срещат с окръжни съдии, с които ще разискват правни теми от обществен интерес. Предвидени са посещения на Окръжен съд Варна с цел запознаване с работата на съдебната администрация. Студентите, които проявяват интерес към медиацията като извънсъдебен способ за разрешаване на конфликти, ще се срещнат с медиаторите от Центъра по медиация към района на Окръжен съд Варна, по повод първата годишнина от неговото създаване.

Катедра „Правни науки“ на Икономически университет – Варна е постигнала договореност и с ръководството на Затвор Варна. Студентите ще се запознаят отблизо с условията в местата за лишаване от свобода и държавната политика, свързана с изпълнението на наказанията.

В рамките на проекта е предвидена и среща с варненски адвокати.

Целта на всички активности по проекта „Младите и правосъдието“ е по-добро познаване на съдебната система и българското законодателство, като правната грамотност, получена в студентските години, ще бъде добра основа за бъдещата професионална реализация на студентите от Икономически университет – Варна.