ДАТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА НЕВЗЕТИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА СТУДЕНТИ ПРИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРА “МИО”

ДАТИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА  НЕВЗЕТИ И ПРИРАВНИТЕЛНИ ИЗПИТИ

 ПРИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ КАТЕДРА “МИО”

ПРЕЗ НА УЧ. 2018 / 2019 г.

ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ И АПРИЛ -тук