Защита на дипломни работи по "Журналистика"

На 14.10.2016г.(петък) в зала 116 от 09:00 ще се проведе защита на дипломни работи за допълнителна специалност "Журналистика".