Дати за бригадири октомври 2016 г.

Преподаватели Дата Час Зала
   проф. д.и.н. Ивона Якимова 10.10.2016 г. 10.00 ч. 104
   проф. д-р Зоя Младенова 07.10.2016 г. 09.00 ч. 228
   доц. д-р Христо Мавров 06.10.2016 г. 11.00 ч. 323
   доц. д-р Ваньо Гаргов 05.10.2016 г. 15.00 ч. 122
   доц. д-р Калоян Колев 06.10.2016 г. 10.00 ч. 316
   гл. ас. д-р Татяна Иванова 06.10.2016 г. 13.30 ч. 306
   гл. ас. д-р  Виниамин Тодоров 06.10.2016 г. 15.15 ч. 2-406