График за изпити на студентите, завръщащи се от бригада (учебно-тренировъчна практика) в чужбина