ИУ-Варна участва в първото издание на "Варна ЕКСПО – строителство, екстериор, интериор"

От 14 до 16 октомври 2016 г. Икономически университет – Варна ще участва в първото издание на бизнес форум „Варна ЕКСПО – строителство, екстериор, интериор“, провеждащ се в Дворец на културата и спорта в град Варна. Форумът „Варна ЕКСПО“ е емблематично събитие за малкия и средни бизнес от Варна и региона, целящо създаване на перспективи за устойчивото развитие на бизнеса, привличане на чуждестранни проекти, нови технологии и иновации, чуждестранни партньори.

Партньор на „Варна ЕКСПО“ в организацията е Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (ИАМСП). В подкрепа на идеята за реализацията на специализираното изложение във Варна, Изпълнителната агенция съдейства за представяне на добри практики и иновативни решения на фирми производители от страната и чужбина.

Домакинът на събитието – Дворецът на културата и спорта предостави на Икономически университет – Варна незастроен рекламен щанд в рамките на изложението. Икономически университет – Варна представя ролята на университета за изграждане на устойчива бизнес среда, чрез обучение и подготовка на специалисти с бакалавърска и магистърска степен, чиито професионални умения подпомагат за подобряване на икономиката и управлението на фирмите от региона и страната. На изложението Икономически университет – Варна ще акцентира върху възможностите за обучение на специалисти от бизнеса в образователно-квалификационна степен „магистър“.

Форумът бе открит от регионалния експерт на ИАМСП. Официални гости на откриването бяха зам. областния управител на област Варна, зам. кмета на община Варна, зам. директора на ИАМСП, управителя на ДКС, председателя на „Е-регион – Варна“ – организатор на инициативата, кметове на общините Аксаково, Белослав и Девня. В рамките на семинарната част на изложението, доц. д-р Бистра Василева от Икономически университет – Варна ще изнесе презентация свързана с нарастващата роля на дигиталните и социалните медии за развитието на маркетинга на фирмите.