График за учебния процес за учебната 2016/2017г

Г  Р  А  Ф  И  К

на учебния процес за учебната 2016/2017 г.

Описание на дейността в учебния процес

Дата/Период

І.

Зимен семестър

1.

Подаване на заявления за приемане на студенти в І-ви курс

21.09-14.10.2016

2.

Записване на студенти в І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти курс срещу внесена такса за обучение

21.09-14.10.2016

3.

Учебни занятия

17.10-16.12.2016

4.

Защита на дипломни работи

21.11-25.11.2016

5.

Редовна изпитна сесия

06.03-17.03.2017

6.

Поправителна сесия

20.03-31.03.2017

ІІ.

Летен семестър

1.

Записване на студенти в І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти курс срещу внесена такса за обучение

15.02-10.03.2017

2.

Учебни занятия

13.03-19.05.2017

3.

Защита на дипломни работи

25.04-28.04.2017

4.

Редовна изпитна сесия

09.10-20.10.2017

5.

Поправителна сесия

23.10-03.11.2017

Заявление за записване

За допълнителна информация

Севда Цонева

 

Мобилен телефон Мобилен тел. 0884 699393 ; 0882 164 859

Email Email: lifelonglearning@ue-varna.bg

Работно време

08:00 - 16:30 ч.