Важно за настаняване в общежитие

Икономически университет – Варна, поделение „Общежития и столове”

О Б Я В Я В А

Допълнителен ден за настаняване в общежитията с цел създаване на удобство за кандидатите – приети за настаняване

На 10.09.2016 г.  – комисията по настаняване ще работи от 08:00 до 16:30 ч.

Всички студенти, които не могат да се настанят на определената за тях дата, могат да отидат за получаване на настанително писмо и настаняване в бл. 1, офис на "Общежития и столове" при ИУ-Варна, ул. Брегалница.