Защита на стажа след 3-ти курс - спец.Туризъм - поправителна сесия

Защитата на стажа на студентите, завършили 3-ти курс,

спец.Туризъм, ще се проведе на 12.10.2018 г., от 16:15 ч. в зала 1-301

при преподавателите: 

§  гл. ас. д-р Мария Велева Велева  

§  гл. ас. д-р Красимира Драгомирова  Янчева