Презентация на спец."Международен бизнес" - ОКС "магистър", към катедра МИО за уч.2016/2017 г.

Презентация на спец."Международен бизнес" - ОКС "магистър", към катедра МИО за уч.2016/2017 г. - виж тук!